Oppdal Sjakklubb

Praktiske opplysninger

 

OSK er tilsluttet Norges Sjakkforbund og Sør-Trøndelag Sjakkrets.

 

 

Kontaktpersoner/styre:

 

Leder: Stig Johansson 97034747 stig@oppdalsuka.org

 

Sekr.: Bjørg Stenløkk 99023934 bjorg.stenlokk@oppdal.com

 

Styremedl.: Torbjørn Hindseth 97079791 th@hindseth.no

 

Styremedl.: Eric Withe 93480948 janwhite@online.no

 

Styremedl.: Bjørn Rosshaug 99023935 bjorn.rosshaug@oppdal.com

 

Vara: Roar Sehm 90786754 roarsehm@hotmail.com

 

 

Kontonummer 4266.16.04462

 

 

OSK har sjakkvelder torsdager på ungdomsskolen.

(fra og med nyttår på tirsdager i Speilsalen i Kulturhuset)

 

Kl. 17.30 - 18.30 Barn/nybegynnere

 

Kl. 18.30 - ca 21.00 Voksne

Copyright © All Rights Reserved